Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zkratky a Q-Kódy
#1

Q KÓDY
QRA   Volací znak vaší stanice je ....... .
QRB   Vzdálenost mezi námi je ...... km.
QRG   Váš kmitočet je ...... kHz.
QRH   Váš kmitočet se mění.
QRI   Tón vašeho vysílače je ... 1. dobrý, 2. mění se, 3. špatný.
QRJ   Nemohu vás přijímat, váš signál je přísliš slabý.
QRK   Čitelnost vašich signálů je ... 1.nepřijatelná, 2.špatná, 3.přijatelná, 4.dobrá, 5.výborná.
QRL   Jsem zaměstnán, nerušte.
QRM   Vaše vysílání je rušeno.
QRN   Vaše vysílání je rušeno atmosférickým rušením.
QRO   Zvyšte výkon.
QRP   Snižte výkon.
QRQ   Vysílejte rychleji.
QRS   Vysílejte pomaleji.
QRT   Přestaňte vysílat.
QRU   Nic pro vás nemám.
QRV   Jsem připraven.
QRW   Sdělte stanici ......, že ji volám na kmitočtu ...... kHz.
QRX   Zavolám vás znovu v ...UTC na kmitočtu ...kHz (obecně Čekejte)
QRZ   Volá vás ...... na kmitočtu ...... kHz.
QSA   Síla vašeho signálu je ...... .
QSB   Váš signál má únik.
QSD   Vaše klíčování je závadné.
QSG   Posílám skupinu ...... zpráv.
QSK   Mohu vás slyšet mezi svými značkami.
QSL   Potvrzuji příjem.
QSM   Opakujte poslední zprávu (...... posledních zpráv).
QSN   Slyšel jsem Vás na ...... kHz.
QSO   Mohu korespondovat přímo se stanicí ...... .
QSP   Předám zprávu stanici ...... .
QST   Zpráva všem radioamatérům.
QSV   Vyšlete sérii "VVV" (na kmitočtu ...... kHz).
QSX   Poslouchám stanici ...... na kmitočtu ...... kHz.
QSY   Přelaďte se na kmitočet ...... kHz.
QSZ   Opakujte každé slovo ...... krát.
QTC   Mám pro vás ...... zpráv.
QTH   Moje stanoviště je ...... .
QTR   Přesný čas je ...... UTC.
QZF   Nalaďte se přesně na můj kmitočet.


RADIOAMATÉRSKÉ ZKRATKY
AA   Všechno za ...
AB   Všechno před ...
AC   Střídavý proud
ABT   Asi, přibližně
ADR   Adresa
AER   Anténa
AF   Nízkofrekvenční signál
AFTER   Po, za
AGC   Automatické řízení zisku
AGN   Znovu
ALL   Všechno
ALSO   Také
AM   Amplitudová modulace
ANS   Odpověď
ANT   Anténa
AR   Konec relace
ANT   Anténa
ATV   Amatérská televise
AVC   Automatické napěťové řízení
AWARD   Diplom
BA   Budící stupeň
BAND   Kmitočtové pásmo
BCI   Rušení příjmu rozhlasu
BCL   Posluchač rozhlasu
BCNU   Podívám se po vás (zdvořilostní fráze)
BCOS   Protože
BD   Špatný, špatně
BEAM   Směrová anténa
BEACON   Maják
BEST   Nejlepší
BFO   Záznějový oscilátor
BFR   Dříve, předtím
BK   Přechod na příjem
BTR   Lepší, lépe
BUG   Poloautomatický telegrafní klíč
BUREAU   QSL služba
BUT   Ale
B4   Před
C   Ano
CALL   Volání, volací značka
CAN   Mohu
CANT   Nemohu
CB   Call Book
CBA   Adresa v Call Booku
CET   Středoevropský čas
CFM   Potvrzení, potvrzuji
CHAT  Popovídání
CHEERIO   Buď zdráv
CHIRP   Skokem se měnící tón
CL   Uzavírám stanici
CLD   Volaný
CLG   Volající
CLICK   Kliks - defekt klíčování
CO   Krystalem řízený oscilátor
CODE   Kód, telegrafní abeceda
CONDS   Podmínky šíření rádiových vln
CONDX   Podmínky šíření rádiových vln na velké vzdálenosti
CONGRATS   Blahopřání
CONTEST   Závod
CQ   Všeobecná výzva
CRD   Lístek
CUAGN   Znovu nashledanou
CUL   Naslyšenou
CW   Telegrafní signál
DAY   Den
DC   Střídavý proud
DE   Z, od
DIRECT   Přímý, přímo
DR   Milý, drahý
DWN   Dolů, dole
DX   Velká vzdálenost
ELBUG   Elektronický telegrafní klíč
ES   A, i
EX   Dřívější, bývalý
EXCUS   Promiňte
FB   Výborně, výborný
FD   Zdvojovač kmiočtu
FER   Pro, za
FM   Kmitočtová modulace; z, od
FONE   Telefonní signál
FR   Pro, za
FREQ   Kmitočet
FRM   Od, z
GA   Pokračujte; dobré odpoledne
GB   Nashledanou
GE   Dobrý večer
GL   Mnoho štěstí
GM   Dobré ráno
GMT  Světový čas
GN  Dobrou noc
GND   Uzemnění, země
GUD   Dobrý, dobře
HAM   Radioamatér
HAM SHACK   Pracoviště radioamatéra
HAM SPIRIT   Radioamatérský morální kodex
HF   Vysoký kmitočet
HI   Výraz smíchu
HM   Vyrobeno doma
HPE   Doufám
HPY   Šťastný
HR   Zde
HW?   Jak?
I   Já
IF   Jestli; mezifrekvence
IN   V, ve
INDOOR   Vnitřní
INFO   Informace
INPT   Vstup
IRC   Mezinárodní odpovědní kupón
IS   Je
ISLE   Ostrov
K  Přecházím na příjem
KEY   Telegrafní klíč
KN   Přecházím na příjem pro určenou stanici
KW   Kilowatt
LF   Nízký kmitočet
LID   Špatný operátor
LIS   Koncese
LOCAL   Místní
LOG   Staniční deník
LSN   Poslouchat
LTR   Dopis
LUCK   Štěstí
LW   Dlouhodrátová anténa
MIKE   Mikrofon
MNI   Mnoho
MOD   Modulace
MOST   Většinou
MSG   Zpráva
MY   Můj
N   Ne
NAME   Jméno
NEXT   Přístí, přístě
NET   Síť
NEW   Nový
NICE   Pěkný, pěkně
NIL   Nic
NITE   Noc
NO   Ne
NOW   Teď, nyní
NR   Číslo, počet
NW   Nyní
OB, OC, OM   Přítel, kamarád
OK   Všechno v pořádku
OLD   Starý
ON   Na, v
ONLY   Jen
OP   Operátor
OPEN   Otevřít, otevřený
OR   Nebo
OSC   Oscilátor
PA   Koncový stupeň vysílače
PART   Část, částečně
PIRATE   Nekoncesovaný ("černý") operátor
POOR   Ubohý, špatný; chudý
PR   Packet radio
PSE   Prosím, prosit
PSED   Potěšen
PWR   Výkon
R   Přijato
RCVR   Přijímač
RF   Vysokofrekvenční signál
RFI   Vysokofrekvenční rušení
RIG   Vybavení stanice
RMKS   Poznámky
RPT   Opakovat
RPRT   Report, zpráva
RTTY   Radiodálnopis
RX   Přijímač
SAE   Obálka se zpáteční adresou
SASE   Obálka se zpáteční adresou a poštovným
SIG   Signál; podpis
SKED   Smluvené spojení
SN   Rozumím; brzy
SRI   Lituji, litovat
SSB   SSB modulace, SSB signál
SSTV   Televise s pomalým rozkladem obrazu
STAMPS   Poštovní známky
STN   Stanice
SURE   Jistý, jistě
SW   Krátké vlny
SWL   Rádiový posluchač
SWR   Poměr stojatého vlnění
TCVR   Transceiver
TEMP   Teplota
TIME   Čas
TNX, TKS   Díky
TO   K, pro
TONE   Tón
TRB   Potíž, problém
TRX   Transceiver
TU, TKU   Děkuji vám/ti
TUBE   Elektronka
TVI   Rušení televise
TX   Vysílač
TXT   Text
U   Vy, ty
UFB   Znamenitě
UHF   Velmi vysoké kmitočty
UNLIS   Nekoncesovaný operátor
UP   Nahoru
UR   Váš, tvůj
VFO   Přeladitelný oscilátor
VIA   Prostřednictvím
VXO   Krystalem řízený oscilátor
VY   Velmi
WKD, WKG   Pracoval, pracující
WL   Budu, bude; chci, chtít
WPM   Počet slov za minutu
WX   Počasí
XCUS   Promiňte
XCVR   Transceiver
XMTR   Vysílač
XTAL   Krystal
XMAS   Vánoce
XYL   Manželka
YL   Slečna
73   Pozdrav
88   Políbení
99   Zmizte!

Alpinet Plzeň administrátor tohoto fóra - pokud máte problém nebo nápad nebo snad pochvalu, napište to do sekce https://forum.svysilackou.cz/forumdisplay.php?fid=26
CB Klub Domažlice - OK1RDO
Odpovědět


Přejít na fórum:


Uživatel(é) prohlížející tohle téma: 1 host(ů)