Fórum o vysílání a vysílačkách a o všem kolem

Úplná verze: Všeobecné oprávnění
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si plnou verzi s příslušným formátováním.
Všeobecná oprávnění týkající se vysílání najdete na webu ČTU https://www.ctu.cz/vseobecna-opravneni

Sdílené kmitočty jsou ve všeobecném oprávnění č. VO-R/16/05.2020-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz ze dne 27.5.2020. https://www.ctu.cz/sites/default/files/o...2020-6.pdf
... rezervace ...